Hopp til hovedinnhold

Opprydding av teiner i Raet nasjonalpark

Redigert:3.1.2022

Prosjektet “tiltak mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark” ble startet i 2019 med finansiering fra Handelens miljøfond, og er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Green Bay AS. Prosjektet kombinerer forskning, innovasjon og rydding av tapte fiskeredskap i Raet nasjonalpark. Oppryddingen skjer ved hjelp av båt og fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) som brukes til å gjennomføre søk og til å hente opp teiner fra havbunnen. Totalt har det blitt hentet opp 1254 redskaper, der 82 prosent var teiner. Det er estimert at det finnes i overkant av 10 000 tapte redskaper i nasjonalparken, og nærmere 2500 spøkelsesredskap som fortsatt fisker aktivt.

En viktig del av prosjektet utenom å rydde og kartlegge omfanget av forsøplingen i Raet, er å forhindre fremtidige tap av fiskeredskap. Gjennom informasjonskampanjer og testing av mer miljøvennlige teiner, er det håp om at det i fremtiden vil bli færre spøkelsesteiner. Erfaringer og metodene som er brukt i prosjektet skal kunne overføres til andre kystområder i Norge.

Her finner du rapporten fra prosjektet for 2020.