Hopp til hovedinnhold
Tau og en mann som rydder i ur.

Redigert:3.1.2022

Mye av avfallet som ryddes under strandryddeaksjoner kommer fra sjøbaserte kilder, det gjelder spesielt i de nordligste fylkene. Avfall fra fiskeri, fritidsfiske og akvakultur utgjør den største delen av forsøplinga i Nord-Norge og på Vestlandet, mens Oslofjorden og sørøstlige deler av landet domineres av forbrukeravfall.

Opprydding av større gjenstander som garn, tauverk og nøter kan være krevende å rydde. Ofte kan slike redskap være delvis nedgravd i sand eller inngrodd i vegetasjon, og naturen kan ta skade når avfallet blir forsøkt fjernet. Dersom det er nødvendig med større inngrep for å fjerne avfallet, må det gjøres en vurdering av konsekvensene av inngrepet i forhold til mengden søppel som ryddes. I noen tilfeller vil det beste være å la avfallet bli liggende. Ulike verktøy som håndholdte kroker og kniver gjør det lettere å fjerne for eksempel tau og nett på en skånsom måte slik at minst mulig vegetasjon blir ødelagt.