Hopp til hovedinnhold
Bølge på strand

Nanoplast

Redigert:8.3.2022

Hva er nanoplast og hvor kommer det fra?

Det finnes i dag ingen klar definisjon på nanoplast, fordi den ikke har en bestemt komposisjon eller består av et konkret materiale (uniformt materiale). I vitenskapsmiljøene refereres det ofte til størrelse, hvor nanoplastpartikler rangeres mellom 1nm – 1µm (1000nm).

Hvor havner nanoplast?

Nanoplast er mikroskopiske små plastpartikler, og kan derfor ikke sees med det blotte øye. Ettersom partiklene er svært små, spres de lett i naturen og omgivelsene våre. Det er funnet nanoplast i alle akvatiske økosystemer, i støvpartikler i luften, og som sekundær nanoplast i mat- og husholdningsprodukter. Siden partiklene er så lette flyter de også på vannoverflaten, i motsetning til mikroplast, som ofte synker til havbunnen. Dette fører til at dyr og organismer, som kan ta opp nanoplast, blir mer eksponert.

Mulige konsekvenser

Studier gjort på fisk og andre organismer viser at nanoplast trolig kan tas opp cellene i mage og tarm til blodbanen gjennom en mekanisme som kalles endocytose. Små plastpartikler kan også binde til seg ulike miljøgifter, som transporteres videre. I en undersøkelse av østers fant en at nanopartikler av plast kan akkumuleres intracellulært (inne i cellen) og mulig levere absorberte gifter direkte inn i cellene. Hvor stor dose og hvilke miljøgifter som faktisk transporteres gjennom mage-tarm systemet og eventuelt videre inn til blodsirkulasjonen, og hvilken reel trussel dette kan ha for dyr, organismer og for oss over tid er uvisst.