Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

Fiskeridirektoratet gjennomfører årlig oppryddingstokt for tapte fiskeredskaper, og har siden begynnelsen av 1980-tallet gjennomført ryddeaksjoner i de viktigste fiskerifeltene langs norskekysten. Siden den gang har over 1000 tonn redskap blitt fjernet fra havbunnen. Hovedfokuset til de årlige toktene er å hente opp garn og teiner, fordi disse redskapene ofte fører til spøkelsesfiske. I tillegg ryddes det store mengder liner, snurrevad, not og fiskerirelatert utstyr som tauverk, vaier og ankere. Fiskere som mister redskap til sjøs er pliktig til å søke etter det jf. Utøvelsesforskriften § 78. Dersom redskapet ikke blir funnet eller søk ikke er mulig blir tapet meldt til Kystvaktsentralen med informasjon om type, mengde og lokasjonen der utstyret sist ble observert. Denne informasjonen legger Fiskeridirektoratet til grunn når de planlegger sine årlige ryddetokt. Mellom 70 til 80 prosent av alt utstyr som blir rapportert tapt til Kystvaktsentralen blir funnet. Gjenfunnet utstyr blir enten returnert til eier eller levert til gjenvinning, eventuelt til deponi. I 2020 ble det hentet opp i overkant av 100 tonn fiskeredskap, og som inkluderte blant annet ca. 700 garn, 134 km med tau, 4800 meter stålvaier og rundt 2670 teiner.

Hos Fiskeridirektoratet finner du mer informasjon om tapte og funne redskaper.