Hopp til hovedinnhold
Bilde som viser kilder i Viken og Vestfold og Telemark i en rosegrafikk.

Lurer du på noe i statistikken?

Redigert:5.2.2023

Dette innholdet er kun publisert på engelsk.

Nasjonal ryddestatistikk viser sammenslåtte tall fra det som er registrert av aktivitet i Marfos to ryddeverktøy. For første gang ser vi en samlet oversikt over innsatsen som er lagt ned i Norge for å rydde marin forsøpling.

Datagrunnlaget for nasjonale ryddedata er folkeforskningsdata. Folkeforskning er en effektiv metode som brukes bredt i ulike prosjekter for å få inn store mengder data fra et stort geografisk område. Det gjør også at dataen har enkelte svakheter og at noen registreringer kan gi utslag som trenger en forklaring eller som vi i Marfo bør undersøke.

Vil du vite hvordan Marfo forvalter dataen bak statistikken?

Les mer her