Hopp til hovedinnhold

Landbruk

Redigert:29.3.2022

Landbruk kan være en potensiell kilde til marin forsøpling ettersom det benyttes store mengder plast til lagring av fôr, emballasje eller til å beskytte planter. Plast som anvendes i landbruk blant annet plastfilm, folie (rundballplast eller vekstfolie), plast til oppbevaring (storsekker til gjødsel, kalk) tau, nett og hardplast i form av kanner og dunker. Plasten fra landbruk kan havne i miljøet på flere måter, både gjennom fragmentering, at den blir etterlatt eller gjennom direkte tilførsel via avløpsslam, som mikroplastutslipp. Plasten blir utsatt for vær, vind og UV stråler over tid utendørsog fragmenteres, forsvinner ned i jordsmonnet, blir forflyttet med vind eller fraktet med nedbør og flom til elver, vann og hav.

I Norge utgjør rundballfolie og landbruksfilm den største andelen i vekt av plastprodukter som benyttes inn i landbruk. Mepex har estimert at årlig forbruk av landbruksplast i Norge ligger på rundt 20.000 tonn, hvor omtrent 13.000 tonn av dette representerer forbruk av engangsfolie (rundballplast og vekstfolie). ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået) har videre beregnet at det årlig slippes ut ca. 23.500 tonn mikroplast fra landbruk, noe som gir sektoren det største samlede utslippet til miljøet opp mot annen næring og industri i EU.