Hopp til hovedinnhold
Pose med søppel på en strand. Mennesker i bakgrunnen.

Overvåkning av norske OSPAR-strender

Redigert:23.10.2023

Publisert:

I 2020 tok Marfo over oppfølgingen av de sju eksisterende OSPAR-strendene i Norge. Nå skal antall strender i Norge utvides. Marfo vil inngå kontrakt med aktører med erfaring fra opprydding og registrering som kan ta oppdragene med å overvåke strendene.

OSPAR er forkortelsen for Oslo-Paris-konvensjonen for bevaring av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren.

Slik skal OSPAR-strendene overvåkes

OSPAR-strendene i Norge skal fra 2024 fordeles jevnt langs hele kysten. I Norge skal overvåkning gjennomføres tre ganger i året på strender sør for polarsirkelen og to ganger nord for polarsirkelen.

De som får oppdraget, skal utføre regelmessig overvåking og rydding av makroavfallet på stranden i henhold til protokollen OSPAR/MSFD (Marine Strategy Framework Directive).

Overvåkingen består av:

  • Å sortere og registrere alt makroavfall på utvalgt strand i henhold til protokollen.
  • Å fjerne det aktuelle makroavfallet fra stranden og levere det til avfallsmottak.
  • Å overføre dataene til Marfo for validering i OSPAR- og MSFD-databasene.

Tilbudsfrist 9. november

Marfo søker aktører med erfaring fra opprydding og registrering som kan ta oppdraget. Rydding og registrering av avfallet krever nøyaktighet og skal følge OSPAR-protokollen.

Det er 12 soner hvor det er etablert, eller skal etableres OSPAR-strender. Se sonekart nederst i saken.

Lenker til konkurransedokumentene:

Sone 1 Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger

Sone 2 Gamvik, Nordkapp, Måsøy. Hammerfest, Porsanger og Alta

Sone 3 kommunene Hasvik, Loppa, Skjervøy, Karlsøy og Tromsø

Sone 4 Øksnes, Andøy, Senja, Harstad, Kvæfjord, Bø, Ibestad, Sortland og Hadsel

Sone 5 Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Bodø, Gildeskål og Meløy

Sone 6 Rødøy, Træna, Lurøy, Dønna, Herøy, Vega, Leka, Sømna, Nesna og Alstahaug

Sone 7 Nærøysund, Flatanger, Osen, Åfjord, Ørland og Frøya

Sone 8 Smøla, Kristiansund, Averøy, Hustadvika, Aukra, Ålesund, Giske, Ulstein, Hareid, Sande og Aure

Sone 9 Stad, Kinn, Bremanger, Askvoll, Solund, Austrheim, Fedje, Øygarden, Alver, Fjaler

Sone 10 Austevoll, Fitjar, Bømlo, Haugesund, Utsira, Karmøy, Bokn, Randaberg, Kvitsøy, Sola, Klepp og Stavanger

Sone 11 Hå, Eigersund, Sokndal, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Lindesnes, Kristiansand

Sone 12 Ytre Hvaler, Hvaler kommune

Frist for å sende inn tilbud 9. november klokken 12.00

Avtalene gjøres for 3 år, med mulighet for 1 års forlengelse

Dette er OSPAR

OSPAR-konvensjonen ble ferdigforhandlet i 1992 og arbeidet blir ledet av OSPAR-kommisjonen, som består av representanter for de 15 medlemslandene og EU-kommisjonen.

OSPAR gjennomfører nødvendige tiltak for å verne økosystemene og naturmangfoldet i Nordøst-Atlanteren.

Klima- og miljødepartementet (KLD) er forvaltningsmyndighet for OSPAR i Norge og har ansvaret for oppfølging av OSPAR-konvensjonen. Miljødirektoratet har ansvaret for å følge opp det andre arbeidet med marin forsøpling i OSPAR.

Les mer om overvåkningen av OSPAR-strender her