Hopp til hovedinnhold

Trygt i havn - fra plastavfall til ressurs

  • Prosjektansvarlig:Senter for Hav og Arktis
  • Type:Metodeutvikling

Prosjektet ønsker å se på muligheter for å redusere plastavfallet fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Sammen med lokale redskaps- og plastprodusenter, fiskeri- og oppdrettsnæringene, offentlige myndigheter, havneansvarlige og avfallshåndteringsselskap er målet å føre plasten trygt i havn og sørge for at en større andel gjenvinnes.

I den økonomiske sirkelen har produsenter og leverandører en stadig viktigere og toneangivende rolle. Mange av produktene som leveres til fiskeri- og oppdrettsnæringen er umulig å gjenbruke eller har lav bestandighet. Andre og bedre produkter vil bidra til å øke gjenvinningsgraden og gi muligheter for at det kan bli god økonomi av å redusere mengden av plast fra egen aktivitet, altså «fra avfall til ressurs».

Mer om Trygt i havn - fra plastavfall til ressurs

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted