Hopp til hovedinnhold

Implementering av marin forsøpling som tema i skolen

  • Prosjektansvarlig:Friluftsrådenes Landsforbund
  • Type:Forebygging
  • Hvor:Risør, Arendal, Grimstad, Nesna, Bergen, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Hamarøy Salten friluftsråd
  • Når:2022 og 2023

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal sammen med tre interkommunale friluftsråd gjennomføre fire måter å få skoler til å ha marin forsøpling som tema i undervisningen.

Dette gir oss kunnskap om hvordan man på en best mulig måte kan motivere skoler til å sikre at alle elevene ved skolene har dette som tema. Erfaringen fra prosjektet vil bli formidlet til de resterende 25 interkommunale friluftsrådene og andre interesserte.

De fire måtene som skal prøves ut er:

  • Gjennomføring av undervisningsopplegg for elever/klasser
  • Gjennomføring av dagskurs for lærere
  • Gjennomføring av 2-dagers kurs for lærere inkludert overnatting
  • Utvikling og utprøving av undervisningsopplegg knyttet til ulike fag og trinn med marin forsøpling som tema 

Mer om Implementering av marin forsøpling som tema i skolen

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted