Hopp til hovedinnhold
Big bag og annet avfall ligger ved en elv.

Hold Innlandet Rent 2023

  • Prosjektansvarlig:Hold Innlandet Rent
  • Type:Opprydding
  • Hvor:Innlandet
  • Når:2023

Dette prosjektet har som mål å redusere mengden herreløst avfall på avveie langs vannområde Glommavassdraget, deler av Hurdalsvassdraget/Vorma og Mjøsa med tilløpselver inkludert Gudbrandsdalslågen. Prosjektet mobiliserer frivillige, setter søkelys på problemstillingen, og forsøker å skape en varig endring som reduserer fremtidig forsøpling av vassdraget.

Hold Innlandet Rent som prosjekt har gjennomført ryddeaksjoner i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022. For flere skoler har ryddeaksjonen blitt en tradisjon som allerede er lagt inn i skolenes årshjul. Dette danner godt grunnlag for den videre utvidelsen vi ønsker å gjennomføre i år.

Tiltaket bør prioriteres fordi det engasjerer frivillige til å rydde langs vassdrag med et enormt areal, som til slutt ender opp i havet. Prosjektet følger en rekrutteringsplan som hovedsakelig engasjerer skoleelever, kommuner og bondeorganisasjonene. 

Prosjektet planlegger å gjennomføre hovedtiltaket 29. mai - 11. juni (uke 22 og 23), våren 2023. Da med en toukers-periode med rydding. Her er det geografiske forskjeller med tanke på ankomst, vannstand, is, snø og annet. Prosjektet vil mobilisere, koordinere og gjennomføre frivillig ryddeaksjoner i regionene Hamarregionen, Gjøvikregionen, Lillehammerregionen og Midt-Gudbransdalen.

Ryddeaksjonene langs Gudbrandsdalslågen, langs Mjøsa og Glomma tar for seg plast og avfall som er mulig å plukke for alle frivillige. Dette er typisk plastflak av rundballer og drikke og matemballasje som ligger i kantsonene. Herreløst avfall kan plukkes av skoleklasser, lag og foreninger. Her vil sikkerhet, sårbar natur og holdningsskapende arbeid være viktig. 

Utover dette vil prosjektet også forsøke å mobilisere i regionene Sør-Østerdal, Kongsvingerregionen og Nord-Gudbrandsdalen – som alle deltok i fjor.

Mer om Hold Innlandet Rent 2023

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted