Hopp til hovedinnhold

Identifisere og videreformidle gode løsninger for avfallshåndtering i fiskerihavner i   Nord-Norge 

  • Prosjektansvarlig:Statsforvalteren
  • Type:Metodeutvikling

Våren 2020 startet SOMM et samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og Troms- og Finnmark for å identifisere og videreformidle gode løsninger for avfallshåndtering i fiskerihavner. Prosjektet ønsker å spre informasjon om utvalgte havner med god avfallshåndtering, som eksempler og motivasjon for fiskerihavner i landsdelen som per i dag har mangelfulle mottaksordninger og fasiliteter. Hvis flere fiskerihavner utbedrer sine fasiliteter for mottak av avfall fra fiskebåter kan tilfanget av marin forsøpling i Nord-Norge reduseres vesentlig.

Grunnet Covid-19 er prosjektet satt på vent siden prosjektet avhenger av befaring og besøk i de aktuelle havner.