Hopp til hovedinnhold

Utredning av OSPAR-strender

Redigert:3.1.2022

Utredningen av Norges OSPAR-strender, gjennomført av SALT, er nå tilgjengelig.

Fra rydding og registrering på Rekvika i Tromsø i 2019. Foto: Bo Eide

OSPAR er forkortelsen for Oslo-Paris-konvensjonene for bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren. Et av tiltakene er å overvåke strandsøppel etter OSPAR-metoden, som går ut på å telle og fjerne alt av avfall på den samme 100 meter lange strekningen på en utvalgt strand. Avfallet skal så registreres i 112 ulike kategorier. I dag er det til sammen syv OSPAR-strender i Norge.

Utredningen fra SALT gir oversikt over dagens overvåking av OSPAR-strender i Norge, og ser på potensialet og mulighetene for å øke antall OSPAR-strender i Norge. Utredningen ser også på en mulig økning i antall årlige registreringer av avfall på strendene.

SALT har beskrevet fire ulike alternativer for en utvidelse av Norges OSPAR-strender. De foreslår etablering av et komplett overvåkningsprogram, som beste alternativ, som også dekker de kartlagte behovene for overvåking av strandsøppel nasjonalt.

SALT har skrevet utredningen på oppdrag fra Senter for oljevern og marint miljø.