Hopp til hovedinnhold

Tilskuddsordninger

Redigert:3.1.2022

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Totalbeløpet som kan tildeles i 2020 er 70 millioner kroner.

Formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke om støtte og hvilke tiltak som kan søke støtte fremgår av Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. 

Her finner du oversikt over hvem som mottar støtte i 2020.

Handelens Miljøfond

Formålet til Handelens Miljøfond (HMF) er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. For å oppnå dette gir Handelens Miljøfond støtte til nasjonale og internasjonale prosjekter. Hvert år samles det inn 300-400 millioner kroner til miljøtiltak. 

Her er oversikten over aktører som nå får støtte fra Handelens Miljøfond.