Hopp til hovedinnhold
Hav og bølger mot berg.

Redigert:3.1.2022

Senter for oljevern og marint miljø har identifisert synergier mellom oljevern og opprydding av marin forsøpling.

Illustrasjon av håndtering av et oljeutslipp og et plastutslipp i havet. Foto: Skjermdump fra video

Det er mange felles utfordringer i håndteringen av marin forsøpling og et oljeutslipp. Dette gir gode muligheter for at erfaringsoverføring mellom fagfeltene vil kunne gi merverdi i begge retninger. 

I hovedtrekk er det identifisert synergier innenfor teknologi, organisering av aksjoner og ressursbruk. Animasjonsfilmen nedenfor illustrerer hvordan man kan ta i bruk elementer fra disse områdene på tvers av fagfeltene og i opprydding av enten olje eller marin forsøpling.

-Teknologien bør brukes tverrfaglig 

Teknologi som benyttes i innsatsen mot marin forsøpling og for oljevern skal løse et felles problem; forurensning av hav og kystlinje. Dette gir gode muligheter for synergieffekter og tverrfaglige løsninger. 

Vi har identifisert synergieffekter innen lenseteknologi, oppsamlingsteknologi, overvåkningsteknologi, autonome systemer, drivbanemodeller og kartverktøy. Teknologiske løsninger innenfor disse områdene kan og bør brukes tverrfaglig, sier Ingvild Skeie Liland ved Senter for oljevern og marint miljø.

Ressursbruk og logistikk

Det er mulige synergier mellom oljevern og opprydding av marin forsøpling knyttet til offentlige, private og frivillige aktører som sitter på kompetanse og utstyr som er særlig egnet til arbeidsoppgaver på kysten og i strandsonen. Kystverket har for eksempel overvåkingsfly og droner som kan brukes til å kartlegge et utslipp av både olje og plast. 

Ved at aktører benyttes i innsats på begge områder kan kompetansen hos personellet øves og utvikles. Dette vil bidra til økt kunnskap og forståelse for felles utfordringer og samtidig gi innsatsen merverdi, sier Skeie Liland.

Organisering

Både opprydding av marin forsøpling og opprydding av oljeutslipp krever organisering av arbeidet og prosedyrer for at innsatsen skal utføres effektivt, sikkert og miljøvennlig. Kompetansedeling mellom fagfeltene vil derfor kunne styrke begge innsatsområdene. 

Et eksempel er aksjonen som Kystverket, IUA Vest-Finnmark og Senter for oljevern og marint miljø gjennomførte utenfor Hammerfest høsten 2020. Her ble organisasjonsmodellen fra oljevernberedskapen brukt til å planlegge og gjennomføre en strandryddeaksjon.

Det antas å være flere mulige synergier mellom oljevern og opprydding av marin forsøpling både i koordinering av beredskapsressurser, i forskning og i utvikling av teknologi og metoder. Det forventes også at forbedringer innenfor de nevnte teknologiområdene kan være nyttig i begge henseender.