Hopp til hovedinnhold
En langstrakt rullesteinstrand med fjellformasjoner i bakgrunnen.

Rydding i Varanger

Skrevet av:

Redigert:3.1.2022

Finnmark har en lang og utsatt kyststrekning med til dels mye søppel. Lokalkunnskap og god planlegging må til når det skal arrangeres ryddetokter i disse områdene.

Høsten 2019 var Senter for oljevern og marint miljø med på ryddetokt i Varanger i Finnmark, for å kartlegge og rydde marin forsøpling. 

Ryddetoktet ble utført i samarbeid med Levende Hav og var planlagt sammen med Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det ble ryddet i Ytre Syltevika naturreservat, Østrebardvika, Vestrebardvika, moloen og stranden i Svartnes havn og Lille Ekkerøy.

Under ryddingen i Finnmark ble det funnet store mengder ulike typer avfall fra fiskeri, sjøfart, industri og husholdning. Blant dette var tau, nøter, flasker og kuler. 

Strandrydder på strand med taurester ved føttene.Strandrydder på strand med taurester ved føttene.
Rydding langs Finnmarkskysten. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Utfordrende område 

Senteret deltok på ryddetoktet for å samle erfaring med ulike metoder for opprydning av marint avfall på utilgjengelige steder hvor frivillige aktører ikke rydder.

Deler av Finnmarkskysten er ugjestmild og området er preget av lange avstander og røffe vær-, vind- og bølgeforhold. Det er også store forskjeller på flo og fjære, som kan gjøre det utfordrende å legge til med båt.

– Det kreves god kjennskap om lokale forhold når man rydder i slike områder. Det er lange avstander for transport av personell og oppsamlet søppel, så gode logistikkløsninger og planlegging av arbeidet er viktig, sier Snorre Sklet, prosjektleder ved Senter for oljevern og marint miljø. 

På alle aksjonene senteret deltok på i Finnmark ble søppelet samlet i plastsekker og lastet om bord på arbeidsbåter. Avfallet ble fraktet til Vardø havn og Svartnes havn hvor det ble transportert videre til avfallsselskaper.