Hopp til hovedinnhold
Plasttråder infiltrert i gress og løv med strandryddere i bakgrunnen.

Norges nye senter mot marin forsøpling

Redigert:31.5.2022

1. januar 2022 fikk Norge sitt første offentlige senter dedikert til arbeidet mot marin forsøpling. Senter mot marin forsøpling er nå i gang med arbeidet for å redusere plasten i havet og Senter for oljevern og marint miljø er historie.

– Vi tar med oss mange av oppgavene vi har hatt siden 2018 og skal være et ledende kompetansesenter for forekomst og opprydding av marin forsøpling. Vi skal også jobbe med å forebygge forsøpling fra sjøbaserte kilder, sier direktør Ann-Helen Ernstsen.

Senteret er nå en etat under Klima- og miljødepartementet, og har fått en rekke nye oppgaver i det nasjonale arbeidet mot marin forsøpling.

En av de nye oppgavene senteret nå har er tilskuddsordningen. Her kan du lese mer om tilskuddsordningen og hvordan man søker.

Skal lede det statlige samarbeidsforumet og opprette samarbeidsråd

Senter mot marin forsøpling tar over ledelsen av det Statlige samarbeidsforumet for marin forsøpling fra Miljødirektoratet. Samarbeidsforumet ble opprettet i 2018 for myndigheter som jobber med opprydding av marin forsøpling. Formålet med forumet er å styrke det tverrsektorielle samarbeidet ved å dele kunnskap og bidra til en god organisering og ansvarsfordeling i arbeidet med oppryddingen av marin forsøpling.

Ann-Helen Ernstsen er direktør ved Senter mot marin forsøpling.

Medlemmene av samarbeidsforumet er Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakten, Sysselmesteren på Svalbard, Skjærgårdstjenesten v/Oslofjordens Friluftsråd, Statens Naturoppsyn og Statsforvaltere.

– Vi ser fram til å videreføre samarbeidsforumet og bygge videre på det arbeidet Miljødirektoratet har gjort. Vi skal også opprette et samordningsråd for blant annet ikke-statlige aktører og bedrifter, for å styrke samarbeidet og koordineringen av opprydding nasjonalt, sier Ann-Helen Ernstsen.

Rent hav – arbeidsverktøyet og datahavet for alle som jobber med marin forsøpling

Senteret har siden 2019 jobbet med å etablere gode digitale verktøy for strandrydding i Norge. Disse verktøyene blir viktige i senterets arbeid fremover for å koordinere ryddeinnsatsen og for å etablere oversikt og data over innsats og marin forsøpling i Norge. Det skal blant annet arbeidsverktøyet Rent hav gjøre.

– I februar kommer Rent hav med feltløsning og nye funksjoner for befaring, ryddeaksjoner og hentepunkt. På nett blir Rent hav oppdatert med nytt utseende og egen statistikkside, sier prosjektleder Anja Meland Rød ved senteret.

I senterets videre arbeid er også Rydde – appen for alle frivillige strandryddere i Norge, med som en prioritert oppgave.

Les mer om senteret og vårt oppdrag

Om senteret