Skip to main content

Datagrunnlaget for den nasjonale ryddestatistikken

Updated:1/31/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Grunnlaget for den nasjonale ryddestatistikken består av data som er registrert fra ryddeaksjoner i hele landet. Alt blir registrert i den samme databasen gjennom verktøyene Rydde og Rent hav. 

Årlig registreres tusenvis av kartfestede data i ryddeverktøyene våre, både i appene og på nett. I den nasjonale databasen for marin forsøpling finnes det:

  • Data fra Rydde som frivillige har bidratt med
  • Data fra Rent hav som aktører som jobber med opprydding har bidratt med

Marfos nasjonale ryddestatistikk sammenstiller data fra disse to kildene i en visning. Når Marfo sammenstiller dataene må vi ta høyde for at det er litt ulike data som registreres av frivillige og de som bruker verktøyet Rent hav. Vi må velge ut data som gir informasjon om det samme. Eksempler på data som vi sammenstiller i Marfos ryddestatistikk er antall aksjoner, antall ryddere, samlet vekt på avfall, geografisk fordeling på aksjonene (fylke og kommune) og tid og dato.

Mer detaljert informasjon om ryddeaksjonene finnes og er tilgjengelig i databasen Rent hav. Der får du også visualisert ryddeaktiviteten i Norge i kart. Marfo jobber med å åpne dataen i nasjonale ryddedata i Rent hav.

I Rydde finnes du informasjon om frivillig rydding i Norge.

Funnregistreringer

I 2020 ble det innført felles funnregistreringsskjema for Rydde og Rent hav, det gjør at vi også kan vise kilder til forsøpling og typer søppel det er registrert mest av – toppfunn. Disse to visningene er avhengig av at de som har ryddet har registrert hva de har ryddet. Årene fra 2015 til 2020 ble det også registrert funn, men i gammel protokoll, derfor vises ikke disse. Det var betraktelig færre funnregistreringer før 2020 enn det har vært siden ny protokoll ble innført.

Siden 2020 har 14,9 prosent av aksjonene registrert funn. Vi ser dette som en god start på tilgjengeliggjøringen av ryddedata. Nå er det viktig at vi får opp registreringsandelen. Det foregår mye rydding hvor det ikke registreres hva som ryddes, og også mange aksjoner som ikke registreres i det hele tatt. Potensialet for mer data er med andre ord stort.

Vil du registrere data om marin forsøpling i Norge?

Bli med i Rydde

Ta i bruk Rydde, dokumenter din frivillige innsats og registrer det du rydder.

Ta i bruk Rydde

Arbeidsverktøyet Rent hav

Er du en av aktørene som jobber med opprydding av marin forsøpling?

Finn ut mer om Rent hav