Hopp til hovedinnhold

Tiltak mot havplast fra sjøfart

Redigert:3.1.2022

EU Skipsdirektiv gir rammene for både håndtering av avfall om bord og i havn i Europa. Internasjonale avtaler som MARPOL er vesentlig, og er i Norge implementert gjennom Skipssikkerhetsloven. Det eksisterer også flere initiativer, blant annet fra KIMO, for å bedre sikringen av containere om bord i skip og få på plass bedre systemer som kan redusere tap av gods.