Hopp til hovedinnhold

Redigert:28.3.2022

Planlegger du å rydde avfall langs kysten i 2022? Fra 5. januar kan du søke om støtte til prosjekter gjennom vår tilskuddsordning.

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge. Fra og med 2022 er det Senter mot marin forsøpling som tildeler disse midlene.

Den store innsatsen som legges ned av enkeltpersoner, organisasjoner og selvstendige kommunale og interkommunale selskaper har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kyst og vassdrag i Norge. Erfaringer viser at innsatsen virker og forsøplingen er blitt sterkt redusert flere steder.

Senter mot marin forsøpling samler nasjonale ryddedata gjennom ryddeverktøyene Rent hav og Rydde. Alle ryddeaksjoner som mottar støtte fra ordningen, må fra 2022 bruke verktøyene. Slik oppnår vi også koordinert og effektiv opprydding.

50 millioner kroner til opprydding

Senter mot marin forsøpling skal fordele 50 millioner kroner til ulike oppryddingsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling.

Fristen for å søke er 2. februar 2022.

Søk om tilskuddsmidler

Søknad om tilskudd sendes til Senter mot marin forsøpling gjennom det elektroniske søknadssenteret innen søknadsfristen 2. februar 2022 kl. 23:59.

Gå til søknadssenteret

Senter mot marin forsøpling tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler i starten av april 2022.