Hopp til hovedinnhold

Redigert:29.6.2022

Her finner du oversikt over de som fikk tilskudd til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge i 2022. 50 millioner er fordelt på 41 prosjekter.

Årets mottakere
SøkerProsjekttittelTildeling 2022Tildeling 2023
Strandrydding i Kvænangen300 000
AECO Clean Seas Project 300 000
Vi rydder strendene i Vestland3 500 000500 000
Marin Omsorg800 000300 000
Strandrydding i Norge500 000400 000
Aksjon Glomma300 250
Rydd Sogn og Fjordane2 500 000500 000
Implementering marin forsøpling som tema i skolen330 000510 000
Tiltak mot marin forsøpling Nordmøre og Romsdal 2 000 000300 000
Strandrydding i Sunnhordland 2022400 000
Strandrydding i Nord-Rogaland 2022700 000
Spira - Storskjæran300 000
Rein Hardangerfjord747 300747 300
Hold Innlandet Rent - 20221 200 000
Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (ettårig)3 500 000
Refusjonsordningen for marint avfall3 872 180
Aksjon Reine Strender1 000 000
Ryddeaksjon Jærkysten1 500 000200 000
Kystlotteri, strandryddeaksjoner, teinejakt, skole541 050
Clean Up Lofoten, tiltak arbeid med marint avfall870 000
Kystlotteriet 1 550 000
Marin Omsorg (Norge)900 000900 000
Vårt Hav. Troms og Finnmark1 500 000400 000
Plastfabrikken370 000
Fortsatt en mulighet 2.441 500
Dykkernes frivillige ryddedugnad under vann2 400 000
NJFF Telemark, rydding av marint avfall 2022300 000
Forsøplingsfritt nærmiljø 2022-232 500 000
OFDS rydder Oslofjorden700 000105 000
Krafttak for en renere Oslofjord 20223 500 000200 000
Passion for Ocean-festivalen i Trondheim 365 000
Plastfritt 2022300 000
Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal500 000250 000
Eierløst avfall i Ryfylke - Opprydding og tiltak2 500 000
Fishing for Litter2 325 130
Rydding av marin forsøpling i Lindesnes kommune583 220
Marin forsøpling Midt-Troms 2022800 000
Passion for Ocean festivalen - Arendal 2022300 000
Rene Strender i Trollfjell200 000200 000
Vakre Varanger 2022300 000
Aksjon AQUA - Reine Vatn i Valdres 2022375 000
Tildelinger gjort av Miljødirektoratet i 2021
SøkerProsjektTildeling 2022Tildeling 2023
Havet begynner her: En ny plattform 1 180 515
Krafttak for en renere Oslofjord 374 780
Krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen 20212 185 000
Lyngør Sjøvettlag- Med deg på havet 165 000
Rydd Sogn og Fjordane 770 000
Ryddeaksjon Jærkysten 140 000
Sunnmøre friluftsråd- marin forsøpling 2021-20232 380 000500 000
Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid 1 400 000
Tiltak mot marin forsøpling i Nordmøre og Romsdal400 000
Vi rydder strendene i Vestland 500 000