Hopp til hovedinnhold
Blå plast på svaberg.

Kunnskapsstatus om makroplast publiseres i januar 2022

Redigert:7.1.2022

Senter mot marin forsøpling har gitt SALT og Nordlandsforskning oppdraget med å finne kunnskapsstatus for utslipp og forebyggende tiltak for makroplast fra fiskeri og havbruk.

Utredningen tar utgangspunkt i det geografiske området til OSPAR. Kart: OSPAR

– Vi gjennomfører nå en utredning for å få en samlet oversikt over nyere kunnskap og effekten av ulike tiltak som pågår. Vi ser fram til å få rapporten fra SALT og Nordlandsforskning i slutten av november, sier prosjektleder Maria Antonsen ved senteret.

Dette er oppdraget SALT og Nordlandsforskning skal gjennomføre på vegne av SOMM:

  • Samle nyere vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om utslipp av makroplast fra fiskeri og havbruk. Beskrive kunnskapsstatus og kunnskapsbehov.
  • Gi en oversikt over og status for prosjekter om forebyggende tiltak for å redusere utslipp av makroplast fra fiskeri og akvakultur.
  • Vurdere og beskrive bruksområde og effekten av disse tiltakene.

Resultatet blir presentert i en rapport hvor kunnskapsstatusen blir beskrevet. Utredningen skal også gi en oversikt over relevante prosjekter og effekten tiltak som pågår eller er gjennomført har hatt.

Rapporten blir publisert på senterets nettsted, prosjektoversikten skal gjøres offentlig tilgjengelig og resultater fra utredningsarbeidet ble presentert i et webinar i desember 2021. Utredningen blir publisert i januar 2022.